1000kilo
accuraat
bim

Van Moll engineering werkt met BIM

Bij elk bouwproces werken veel verschillende partijen samen aan een gezamenlijk resultaat. Binnen dit dynamische proces verschuiven regelmatig rollen en verantwoordelijkheden. Daardoor ligt continu het risico van faalkosten op de loer. Een inmiddels alom bekende werkmethode brengt hier verbetering in: het Bouw Informatie Model (BIM).

Bouw Informatie Model (BIM)
Het Bouw Informatie Model is een digitaal (3D)-gebouwmodel waarin alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn, werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is continu beschikbaar en altijd actueel. BIM maakt het bouwproces efficiënter, levert een betere communicatie op en leidt tot een aanzienlijk reductie in kosten.

BIM groeit
Steeds meer bouwbedrijven en overheden ontdekken de voordelen van het digitaal samenwerken met een informatiemodel van een bouwwerk. In de utiliteitsbouw en bij grote infraprojecten is BIM inmiddels onmisbaar geworden. Ook bij kleinere bouwprojecten wint het steeds meer terrein. Werken met een BIM betekent écht samenwerken met andere partijen in de keten.

BIM bij Van Moll engineering
In de visie van Van Moll engineering heeft BIM de toekomst en zal het een vast onderdeel worden van elk bouwproces. We werken al een aantal jaren met BIM. Bij Van Moll engineering werken we al een aantal jaren met BIM en zijn we de ‘probeerfase’ al lang ontgroeid. BIM is een werkwijze waarin wij ons thuisvoelen.